Er du en problemløser med kompetanse innenfor vibrasjon og akustikk?

Momentum Technologies er et ungt og spennende teknologifirma innen vibrasjon og akustikk med base i Trondheim. Vårt fokus er i første rekke rettet olje- og gassinstallasjoner, men vi gjør også oppdrag innen andre industrier. Akustikk- og vibrasjonsproblemer er komplekse av natur og krever ofte tilpassede løsninger. Momentum Technologies leverer totalløsninger for kunden fra problemstudie til fysiske løsninger.

Vi søker nå allsidig, analytisk og nysgjerrig ingeniør som motiveres av å forstå sammenhengen mellom teori og praksis.

Arbeidsoppgaver:

Dine arbeidsoppgaver vil i første rekke være å løse problemer relatert til vibrasjon og akustikk innenfor våre kundeoppdrag.

Et typisk oppdrag i Momentum Technologies vil være at en kunde tar kontakt med oss med en bekymring om at det har oppstått vibrasjon i noe prosessutstyr, og ønsker at Momentum Technologies skal se nærmere på saken for å vurdere hva som forårsaker vibrasjonene og om det eventuelt er farlig. Vi utfør målinger i felt, som regel på en offshore-installasjon, utfører rotårsaksanalyse og vurderer hvorvidt vibrasjonene kan føre til utmatting og brudd. Når årsakssammenhengen er kartlagt lages det en rapport som forklarer hva som skjer og hvorfor det skjer, og ikke minst hvorvidt problemet bør utbedres og hvordan. Der hvor våre konkurrenter avslutter oppdraget med en diagnose av problemet, har Momentum Technologies valgt å gå et steg videre. Vi har som målsetning å løse problemene vi får servert, ikke bare påpeke de. For å løse disse problemene bruker vi ulike vibrasjonsdempere. Felles for disse vibrasjonsdemperne er at de må tilpasses de problemene de skal løse og en må vurdere og beregne hvilken løsning en skal velge. Felles for disse vibrasjonsdemperne er at de må tilpasses de problemene de skal løse. Det vil være en del av din jobb å vurdere og beregne hvilken løsning en skal velge.

Avhengig av oppdrag vil du være involvert i hele eller deler av kundeoppdraget hva gjelder måling, analyse, utarbeide forslag til utbedringer/løsninger og rapportering. Under hele prosessen vil du få hjelp og assistanse fra vårt ekspertteam. Vi forventer ikke at du kan alle leddene i denne leveranseprosessen, men du må ha evnen og bakgrunnskunnskapen til å tilegne deg det som trengs.

Reising og arbeid offshore må påregnes, og for å like denne jobben må du være fleksibel og trives med å ha det travelt til tider. Vi kan i liten grad bestemme når oppdragene kommer og må kunne møte kundens behov med kort varsel. Til gjengjeld gir Momentum Technologies deg fleksibilitet når du trenger det.

Standard måleutstyr er akselerometer, strekklapper og pulsasjonssensorer. I tillegg har vi noen spesialteknikker hvor man visualiserer svingeformer og måler vibrasjon ved hjelp av kamerateknologi. Se vår Youtube kanal for mer informasjon: https://www.youtube.com/channel/UC7mk92UTDo1teMWKJa8efMQ

Analyser gjøres med ulike verktøy og programvare, som for eksempel: Matlab, Phyton, Comsol Multiphysics, Labview, Excel samt egenutviklede verktøy og spesial-software for OMA-, EMA- og ODS-analyser med mer.

Momentum Technologies utvikler egen teknologi og har flere pågående utviklingsprosjekter. I skrivende tidspunkt har vi tre patenter og patentsøknader, både nasjonalt og internasjonalt. Mellom oppdragene vil det være naturlig for deg å bidra in i disse prosjektene ifbm. testing, produktutvikling, design etc.

Muligheten for å påvirke både din egen og firmaets utvikling er stor!

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Relevant erfaring fra måling og analyse av vibrasjon og akustikk er ønskelig, men vi oppfordrer andre med interesse for dynamikk å søke uavhengig av bakgrunn.
  • Typisk relevant utdanning/fag er dataingeniør, instrumentingeniør, maskiningeniør, materialteknologi eller petroleumsfag (piping, systemdesign). Vi oppfordrer også erfarne vibrasjonseksperter om å søke. Riktig attityde og personlighet trumfer formell kunnskap og erfaring.
  • Du har evnen å kunne kombinere teori og praksis og har forståelse for både fysikk/dynamikk.
  • Kunnskap og interesse for programmering, databehandling og signalbehandling.
  • Må helsemessig være i stand til å møte de krav som stilles for å jobbe offshore.
  • Må ha flytende språkkunnskaper i norsk og engelsk
  • Bosted i Trondheimsregionen er ønskelig.

Kontakt/søknad:

Tror du at dette er en jobb du vil like og vil vokse i, skriv en mail til oss der du forteller litt om deg selv og hvorfor du tror du vil passe i denne jobben og vedlegg din CV: hr@momentumtechnologies.com

Søknadsfristen er utgått.